Εμβολιασμός για την γυναίκα που θέλει να γίνει μητέρα

Βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού Ενηλίκων, οι γυναίκες που θέλουν να γίνουν μητέρες, συστήνεται να εμβολιαστούν:

 

 

 • Έναντι της Ιλαράς – Παρωτίτιδας – Ερυθράς (ΜΜR)
   Εάν είσαι γεννημένη προ του 1970 θεωρείσαι άνοσος και δεν χρειάζεται να εμβολιαστείς.
   Εάν είσαι γεννημένη μετά το 1970 θα πρέπει να εμβολιαστείς με μία ή περισσότερες δόσεις (εάν ανήκεις σε ομάδα υψηλού κινδύνου) εκτός και εάν υπάρχει αντένδειξη, επιβεβαιωμένη προηγηθείσα νόσηση ή εμβολιασμός.
 • Έναντι της Ανεμευλογιάς (VAR)
   θα πρέπει να εμβολιαστείς με δύο δόσεις εκτός και εάν υπάρχει αντένδειξη, επιβεβαιωμένη προηγηθείσα νόσηση ή εμβολιασμός.
 • Έναντι της Γρίπης ;
   θα πρέπει να εμβολιαστείς με μια δόση το φθινόπωρο
 • Έναντι του Τετάνου – Διφθερίτιδας – ακυτταρικό Κοκκύτη (τύπου εφήβου);
   Εάν δεν έχεις πραγματοποιήσεις κανέναν εμβολιασμό θα πρέπει να εμβολιαστείς με τρείς δόσεις (Tdap + Td + Td).
   Εάν έχεις πραγματοποιήσει λιγότερες από 3 δόσεις θα πρέπει να συμπληρώσεις τις δόσεις που υπολείπονται.
   Εάν έχεις πραγματοποιήσει στο παρελθόν το σύνολο των 3 δόσεων, θα πρέπει να γίνει μία αναμνηστική δόση του Tdap (τύπου εφήβου) πριν την εγκυμοσύνη. Επανάληψη της δόσης για κάθε επόμενη εγκυμοσύνη, εφόσον έχουν παρέλθει 3 έτη από την προηγούμενη δόση.