Το “δύσκολο” παιδί στο φαγητό

Η περίπτωση του μικρού Δημήτρη είναι τυπική του «δύσκολου» και «επιλεκτικού» στο φαγητό παιδιού. Περίπου 1 στα 3 παιδιά θα εκφράσουν μία παρόμοια συμπεριφορά, άλλοτε άλλου βαθμού. Πιεστική σίτιση από πολύ μικρή ηλικία, κακή συμπεριφορά του παιδιού την ώρα του φαγητού μπροστά σε μια οθόνη και απογοήτευση των γονέων συνθέτουν την εικόνα.

Ο Δημητράκης ήρθε μετά από 2 μήνες για επανέλεγχο. Η σωματική του ανάπτυξη παρέμεινε σταθερή. Οι οικογένεια τρώει τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας μαζί στο δείπνο. Ο μικρός είναι χαρούμενος με το «οικογενειακό» στυλ του φαγητού, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Ο ίδιος, παρ΄ όλο που εξακολουθεί να είναι επιλεκτικός, τρώει λίγο περισσότερο και μεγαλύτερη ποικιλία φαγητών. Ακόμα και ο μεγαλύτερος αδερφός ωφελήθηκε, καθώς δοκίμασε νέα φαγητά.

(αναφορά: www.medscape.com)