Δόμηση ψυχικής ανθεκτικότητας

Τα σημερινά παιδιά αντιμετωπίζουν έντονο στρες- ακαδημαϊκές επιδόσεις, βαρύ πρόγραμμα, υψηλά στάνταρ απόδοσης, μηνύματα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πίεση από τους συνομήλικους, οικογενειακή ένταση. Χωρίς υγιέστερους τρόπους αντιμετώπισής του, συχνά αντεπεξέρχονται αντιμιλώντας, παραιτούμενα ή υιοθετώντας ανθυγιεινές συνήθειες. Δείξτε στα παιδιά σας πώς να είναι πιο ανθεκτικά, εφαρμόζοντας τις στρατηγικές αντιμετώπισης καταστάσεων ενός από τους πιο σπουδαίους ειδικούς στην εφηβική ιατρική.

Το πλάνο που προτείνεται σ’ αυτό το βιβλίο μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά από 18 μηνών ως 18 ετών να χτίσουν τα 7 βασικά χαρακτηριστικά- επάρκεια, αυτοπεποίθηση, διασύνδεση, χαρακτήρα, συμβολή, αντιμετώπιση καταστάσεων και έλεγχος- που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να χειριστούν το στρες. Σε αυτές τις σελίδες θα βρείτε αποτελεσματικές στρατηγικές ώστε να βοηθήσετε τα παιδιά και τους εφήβους σας να:

  • Πάρουν συγκροτημένες αποφάσεις.
  • Αναγνωρίσουν και να χτίσουν πάνω στις φυσικές τους δυνάμεις.
  • Αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το στρες.
  • Αποκτήσουν ελπίδα και αισιοδοξία.
  • Αναπτύξουν δεξιότητες πλεύσης σ’ έναν πολύπλοκο κόσμο.
  • Αποφεύγουν τις ριψοκίνδυνες συμπεριφορές.
  • Αναπτυχθούν ομαλά τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται δύο εξατομικευμένοι οδηγοί αντιμετώπισης του στρες που βοηθούν το παιδί ή τον έφηβό σας να υιοθετήσει μια ευέλικτη στρατηγική. Είναι όλα όσα χρειάζεται το παιδί σας για να μεγαλώσει και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ζωής με αυτοπεποίθηση!

Το βιβλίο αυτό υπάρχει στη βιβλιοθήκη των ιατρείων και προσφέρεται δωρεάν. Είναι γραμμένο από τον πιο επίσημο φορέα, στα ελληνικά, σε γλώσσα κατανοητή και απευθύνεται στους γονείς.