Βιογραφικό

Δημοσιεύσεις:

 •   Tsimtsiou, O. Kerasidou, N. Efstathiou, S.Papaharitou, K. Hatzimouratidis, D.Hatzichristou. Medical students’ attitudes toward patient-centred care: a longitudinal survey. Med Educ2007:41:146-153
 •   N.Efstathiou, V.Soubasi, G.Koliakos, G.Kyriazis, DI.Zafeiriou, A.Slavakis, K.Kantziou, T.Pozotou, O.Chatzizisi, V.Drosou-Agakidou. Mobilization of Circulating Progenitor Cells following brain injury in premature neonates could be indicative of an endogenous repair process. A pilot study. Hippokratia. 2015 Apr-Jun;19(2):141-7.
 •   N. Efstathiou, V. Soubasi, T. Pozotou, G. Koliakos, G. Kyriazis, A. Slavakis, E. Farmaki, O. Hatzizisi, V. Tzimouli, V. Drossou-Agakidou,. Circulating progenitor cells and biomarkers in fullterm newborns with perinatal asphyxia. Evidence of an endogenous regeneration effort. HJNM 2014; 17(Suppl1): 84
 •   Nikolaos Efstathiou, Georgios Koliakos, Georgios Kyriazis, Katerina Kantziou, Vasiliki Drosou, Vasiliki Soubasi. Evidence for Insufficient Mobilisation of Adult Stem Cells in Severe Neonatal Hypoxic-ischemic Encephalopathy. Cytotherapy 18(6):S113 June 2016
 •   Ν. Ευσταθίου, Κ. Δ. Κολλιός. Κατευθυντήριες οδηγίες για τον διαγνωστικόέλεγχο των απλών πυρετικών σπασμώνσε παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 5 ετών.Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ- Διεθνή συνέδρια

 1. Z.Tsimtsiou, N.Efstathiou, D.G.Hatzichristou. Centre of the Sexual and Reproductive Health, Aristotle University of Thessaloniki, Greece. “PATIENTS’ PERCEPTIONS ON MALPRACTICE LITIGATION. A PILOT STUDY.”.1125 (OP) , p.26.Announcement in WONCA 2005, 11th Conference of the European Society of GENERAL PRACTICE/FAMILY MEDICINE, Kos Island, Greece, September 3-7 ,2005
 2. Ν. Efstathiou, G. Kyriazis, D. Bougiouklis, V. Drossou, V. Soumbasi. Circulating Progenitor Cells in Preterm neonates with CNS injury- a preliminary report. 4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS). Istanbul, Turkey, October 5-9, 2012.
 3. N. Efstathiou, T. Pozotou, G. Koliakos, G. Kyriazis, A. Slavakis, E. Farmaki, O. Hatzizisi, V.Tzimouli, V. Drosou-Agakidou, V. Soubasi. Kinetics of Circulating Progenitor Cells and correlation with biomarkers in fullterm newborns with perinatal asphyxia – an endogenous regeneration effort? (preliminary report). 54th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Research (ESPR) – Porto, Portugal, October 10th-14th, 2013
 4. N. Efstathiou, V. Soubasi, T. Pozotou, G. Koliakos, G. Kyriazis, A. Slavakis, E. Farmaki, O. Hatzizisi, V. Tzimouli, V. Drossou-Agakidou,. Circulating progenitor cells and biomarkers in fullterm newborns with perinatal asphyxia. Evidence of an endogenous regeneration effort. 1st PRIZE , 2nd International Medical Olympiad, Medical Olympicus Association. Thessaloniki, Greece. October 18-20, 2013.
 5. N. Efstathiou, V. Soubasi, K. Kantziou, T. Pozotou, G. Koliakos, G. Kyriazis, O. Hatzizisi, V. Drosou-Agakidou. CIRCULATING PROGENITOR CELLS EARLY IN LIFE AS POTENTIAL PREDICTORS FOR COMPLICATIONS OF PREMATURITY. 4th International Congress of UENPS (Union of European Neonatal and Perinatal Societies), December 11-14, 2014, Athens, Greece)
 6. Nikolaos Efstathiou, Georgios Koliakos, Georgios Kyriazis, Katerina Kantziou, Vasiliki Drosou, Vasiliki Soubasi. Evidence for Insufficient Mobilisation of Adult Stem Cells in Severe Neonatal Hypoxic-ischemic Encephalopathy. ISCT 2016, Singapore, May 25-28, 2016
 7. Soubasi V., Efstathiou N., Koliakos G.,Kantziou K., DrossouV..Neural injury markers, S100b and NSE, predict early neonatal death and longterm adverse neurological outcome after Hypoxic Ischaemic Encephalopathy. 24th European Workshop on neonatology, September 16-19, 2016, Santorini, Greece​

Προφορικές ΠαρουσιάσειςΕλληνικά συνέδρια

 1. Ζ.Τσίμτσιου, Ο.Κερασίδου, Ν.Ευσταθίου, Σ.Παπαχαρίτου, Κ.Χατζημουρατίδης, Δ.Χατζηχρήστου. «Αντιλήψεις για τη σχέση ιατρού-ασθενή: μια μελέτη κοόρτης σε φοιτητές ιατρικής» . 4ο Επιστημονικό συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.. 12-16 Μαΐου 2007, Θεσσαλονίκη
 2. Ν.Ευσταθίου, Θ. Πόζωτου, Γ. Κολιάκος, Γ. Κυριαζής, Ο. Χατζιζήση, Α.Σλαβάκης,Β.Τζιμούλη, Β. Δρόσου-Αγακίδου, Β. Σούμπαση. Ενδείξεις ενδογενούς προσπάθειας ανάπλασης μετά από εγκεφαλική βλάβη σε πρόωρα νεογνά- ο ρόλος των προγονικών κυττάρων. 51ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Αλεξανδρούπολη, 21-23 Ιουνίου 2013
 3. Ν. Ευσταθίου, Θ. Πόζωτου, Γ. Κολιάκος, Γ. Κυριαζής, Α.Σλαβάκης, Ο. Χατζιζήση, Β. Δρόσου-Αγακίδου, Β. Σούμπαση. Κινητική των Κυκλοφορούντων στο αίμα Προγονικών Κυττάρων και συσχέτιση με βιολογικούς δείκτες σε τελειόμηνα νεογνά με περιγεννητική ασφυξία- μια ενδογενής προσπάθεια απάντησης στην εγκεφαλική βλάβη; (1ο ΒΡΑΒΕΙΟ καλύτερης προφορικής παρουσίασης). 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής. Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2013
 4. Ευσταθίου Ν., Κολιάκος Γ., Κυριαζής Γ., Κάντζιου Κ., Δρόσου Β., Σούμπαση Β.Ο ρόλος των προγονικών κυττάρων στην υποξαιμική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια (ΥΙΕ)- ενδείξεις αδυναμίας επαρκούς κινητοποίησης στη βαριά ΥΙΕ. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής. Αθήνα, 16-18 Οκτωβρίου 2015 [1ο ΒΡΑΒΕΙΟ προφορικής παρουσίασης]​

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 1. N. Efstathiou, V. Soubasi, T. Pozotou, G. Koliakos, G. Kyriazis, A. Slavakis, E. Farmaki, O. Hatzizisi, V. Tzimouli, V. Drossou-Agakidou,. Circulating progenitor cells and biomarkers in fullterm newborns with perinatal asphyxia. Evidence of an endogenous regeneration effort. 1st PRIZE , 2nd International Medical Olympiad, Medical Olympicus Association. Thessaloniki, Greece. October 18-20, 2013.​
 2. ​Ν. Ευσταθίου, Θ. Πόζωτου, Γ. Κολιάκος, Γ. Κυριαζής, Α.Σλαβάκης, Ο. Χατζιζήση, Β. Δρόσου-Αγακίδου, Β. Σούμπαση. Κινητική των Κυκλοφορούντων στο αίμα Προγονικών Κυττάρων και συσχέτιση με βιολογικούς δείκτες σε τελειόμηνα νεογνά με περιγεννητική ασφυξία- μια ενδογενής προσπάθεια απάντησης στην εγκεφαλική βλάβη; (1ο ΒΡΑΒΕΙΟ καλύτερης προφορικής παρουσίασης). 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής. Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2013​
 3. Ευσταθίου Ν., Κολιάκος Γ., Κυριαζής Γ., Κάντζιου Κ., Δρόσου Β., Σούμπαση Β.Ο ρόλος των προγονικών κυττάρων στην υποξαιμική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια (ΥΙΕ)- ενδείξεις αδυναμίας επαρκούς κινητοποίησης στη βαριά ΥΙΕ. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής. Αθήνα, 16-18 Οκτωβρίου 2015 [1ο ΒΡΑΒΕΙΟ προφορικής παρουσίασης]​

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • 2019: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα βρεφικής/παιδικής διατροφής, Boston University
 • 2017: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πανεπιστημίου Αιγαίου: Παιδοψυχολογία – παιδοψυχιατρική
 • Απρίλιος 2015: Επαναπιστοποίηση διεθνούς προγράμματος APLS
  (Advanced Pediatric Life Support, Εξειδικευμένη Επείγουσα Υποστήριξη Παιδιατρικών ασθενών)
 • Μάρτιος 2010: Επιτυχής συμμετοχή στο διεθνές πρόγραμμα APLS (Advanced Pediatric Life Support)
 • Μάιος 2009 Επιτυχής συμμετοχή στο πρόγραμμα ATLS (Advanced Trauma Life Support, American College of   Surgeons)
 • 01/10-15/11/07: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης Ελληνικής Εταιρείας νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών
 • 2011-2017: Συμμετοχή σε 9 workshops σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • 1997-2020: Συμμετοχή σε περισσότερα από 90 Ιατρικά συνέδρια στην Ελλάδα και σε 8 διεθνή