Βραχύς χαλινός γλώσσας: Τι πρέπει να ξέρετε

 

Ο βραχύς χαλινός είναι μια κατάσταση που παρατηρείται από τη γέννηση και οι συνέπειες που επιφέρει ποικίλουν. Μερικά μωρά που γεννιούνται με βραχύ χαλινό δεν επηρεάζονται από αυτό, ενώ άλλα βιώνουν περιορισμένη κίνηση της γλώσσας.

Τι είναι ο βραχύς χαλινός (αγκυλογλωσσία);

Η λωρίδα του δέρματος που συνδέει τη γλώσσα με τον πυθμένα του στόματος ονομάζεται χαλινός. Η αγκυλογλωσσία εμφανίζεται όταν ο χαλινός είναι πολύ μικρός. Ήπια αγκυλογλωσσία είναι όταν η γλώσσα είναι συνδεδεμένη με το κάτω μέρος του στόματος με μια λεπτή λωρίδα ιστού. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η γλώσσα μπορεί να είναι καθηλωμένη στο κάτω μέρος του στόματος. Η αγκυλογλωσσία μπορεί να διαγνωσθεί κατά τη διάρκεια του ελέγχου ρουτίνας που γίνεται μετά την γέννηση ενός μωρού, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Συχνά δεν γίνεται εμφανής έως ότου το μωρό αρχίσει να θηλάζει.