Τρόποι να βοηθήσουν οι γονείς τα μεγαλύτερα αδέλφια μετά τον ερχομό του νέου μωρού

Ζήλια ανάμεσα στα αδέλφια

Η αδελφική αντιζηλία είναι αναμενόμενη, φυσιολογική και υγιής απάντηση του μεγαλύτερου παιδιού στη γέννηση του νέου αδελφού ή αδελφής. Στις περισσότερες οικογένειες, δείχνει ότι το μεγαλύτερο παιδί είναι κατάλληλα προσκολλημένο στους γονείς του και με τον τρόπο αυτό ανταποκρίνεται στην απειλή που αντιλαμβάνεται στη σχέση μαζί τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η εμφάνιση συμπεριφορών που δείχνουν ζήλεια δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται αρνητικά.

Τα παιδιά είναι φυσικό να ζητούν κατ ’αποκλειστικότητα την προσοχή, τη φροντίδα και την αγάπη των γονέων τους. Δεν θέλουν να μοιραστούν τίποτα -αυτό θα το μάθουν σιγά σιγά-και ζηλεύουν κάθε στιγμή και κάθε αφορμή. Πολλές φορές και οι ίδιοι οι γονείς νιώθουν αδύναμοι να διαχειριστούν τα δικά τους συναισθήματα  απέναντι στα δύο παιδιά, ενώ η σωματική εξάντληση  από τη φροντίδα του νέου μωρού μειώνει την ικανότητα  τους να ανταποκρίνεται στις σωματικές και ψυχικές ανάγκες του άλλου παιδιού.