Εθισμός στο διαδίκτυο/Gaming

Ο εθισμός στο διαδίκτυο και στο ηλεκτρονικό παιχνίδι (video gaming) είναι ένας όρος που αναφέρεται στην παρορμητική χρήση που παρεμποδίζει τη δυνατότητα κάποιου παιδιού ή εφήβου να έχει μια φυσιολογική ζωή.

Ορίζεται ως ένα μοτίβο από επίμονη ή επαναλαμβανόμενη gaming συμπεριφορά (διαδικτυακά ή offline) που εκδηλώνεται από:

  • Δυσκολία διαχείρισης σε σχέση με το παιχνίδι (ολοένα και αυξανόμενη συχνότητα και διάρκεια, δυσκολίες στην έναρξη και τερματισμό του παιχνιδιού, αυξημένη ένταση δραστηριότητας)
  • Αυξημένη προτεραιότητα στο παιχνίδι που παίρνει θέση άλλων καθημερινών δραστηριοτήτων στην πραγματική ζωή
  • Συνέχιση ή κλιμάκωση του παιχνιδιού παρόλο των αρνητικών συνεπειών που έχουν παρατηρηθεί και που γίνονται αντιληπτές από το ίδιο το παιδί.

Η συμπεριφορά αυτή είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα για την προσωπικότητα, την οικογένεια, την κοινωνικότητα, την εκπαίδευση, την εργασία και άλλους σημαντικούς τομείς της ζωής

Ο εθισμός χαρακτηρίζεται από:

  • ευφορία (όταν το παιδί παίζει το ηλεκτρονικό παιχνίδι)
  • Ανοχή, δηλαδή ανάγκη να αυξηθεί όλο και περισσότερο η συχνότητα που το παιδί θα παίζει με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια προκειμένου να συνεχίσει να αισθάνεται ευφορία
  • Συμπτώματα στέρησης από τη διακοπή της δραστηριότητας (άγχος, ευερεθιστότητα, (κινητική) ανησυχία, θυμός, ματαίωση, θλίψη, ανία)
  • Αδυναμία ελέγχου ή διακοπής της συμπεριφοράς
  • Συγκρούσεις: διαπροσωπικές, ενδοψυχική ή με άλλες δραστηριότητες
  • Παίζει κυρίαρχο ρόλο στη συμπεριφορά και στη λειτουργικότητα του παιδιού
  • Υψηλό βαθμό εμπλοκής

Ο εθισμός στο ηλεκτρονικό παιχνίδι συναντάται στο 5,5% των εφήβων. Συχνή είναι η συνύπαρξη και με άλλες διαταραχές, όπως Διαταραχή Απροσεξίας και Υπερκινητικότητας (21,7%), αγχώδεις διαταραχές (όπως κοινωνική φοβία) και η κατάθλιψη. Η εκτίμηση και η συμβουλευτική από ειδικό είναι σημαντική, προσέχοντας να αποφύγουμε τον σκόπελο της υπερδιάγνωσης και ιατρικοποίησης φυσιολογικών συμπεριφορών που ψυχαγωγούν.