Επίσκεψη πριν τον τοκετό

Γνωριμία

Τί θα συζητήσουμε:

 • Προβλήματα εγκυμοσύνης
 • Οικογενειακό ιστορικό
 • Προετοιμάζοντας το μεγαλύτερο παιδί για την άφιξη του νέου μέλους
 • Θηλασμός
  • Σημασία για τη μητέρα και το νεογνό, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
  • Θηλασμός βήμα προς βήμα 
   • Rooming-in , η σημασία του
   • 1η ώρα μετά τον τοκετό
   • Στάσεις θηλασμού
   • Προβλήματα και προβληματισμοί, λύσεις
   • Βιβλίο για το θηλασμό
 • Πρακτικά θέματα περιποίησης του νεογνού στο σπίτι
 • Τί πρέπει να έχω στο σπίτι όταν έρθει το μωρό;
 •  Σωστή μεταφορά στο αυτοκίνητο
 • Τί εξετάσεις να κάνουμε στο μαιευτήριο;
 • Προβλήματα στο μαιευτήριο, ίκτερος
 • Εμβολιασμοί στο περιβάλλον του νεογνού
 • Επικοινωνία με τον παιδίατρο- βάζοντας τις σωστές βάσεις για την ασφάλεια του παιδιού και την ψυχική ηρεμία των γονέων
 • Ψυχική ευεξία της εγκυμονούσης και η σημασία της
  • βιβλίο για βοήθημα
  • συμβουλές