Επίσκεψη 1ου μήνα

 

Α) Τί θα συζητήσουμε:

 • πρακτικά προβλήματα νεογνού
  • σίτιση, ανάπτυξη
  • δερματολογικά
  • ύπνος
  • μεγαλύτερα αδέρφια
 • Αναπτυξιολογικές οδηγίες

Β) Κλινική εξέταση:

 • Κλινική εκτίμηση κατά συστήματα
 • Αναπτυξιολογική εκτίμηση κατά Denver