Οθόνες και παιδικός εγκέφαλος

Προσχολική ηλικία

Υπάρχουν δεδομένα ότι σε αυτή την ηλικία η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει το νοητικό υπόβαθρο του παιδιού, καθώς και την ικανότητα γραφής και ανάγνωσης. Δυστυχώς όμως οι εφαρμογές που είναι σχεδιασμένες και πιστοποιημένες για αυτό το σκοπό είναι ελάχιστες, ενώ πολλές που ισχυρίζονται κάτι τέτοιο δεν έχουν σχεδιαστεί από αναπτυξιολόγους ή εκπαιδευτικούς. Το πιο σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι γονείς πως οι βασικότερες εγκεφαλικές λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την επιτυχή σχολική απόδοση (όπως η συγκέντρωση, ο έλεγχος των παρορμήσεων και του συναισθήματος, και η δημιουργική εύκαμπτη σκέψη) διδάσκονται καλύτερα μέσα από το κοινωνικό (μη-ψηφιακό) παιχνίδι και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Η μεγάλη αύξηση των παιδιών σήμερα που εμφανίζουν υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής ενδέχεται να μην είναι άσχετη με την κατάχρηση των ψηφιακών μέσων. Επίσης, το είδος του περιεχομένου που προβάλλεται είναι καθοριστικής σημασίας. Βίαιο και ακατάλληλο περιεχόμενο δρα συνεργατικά με την ελλιπή γονική συναισθηματική κάλυψη και οδηγούν σε παιδί δυσλειτουργικό σχολικά και κοινωνικά, ιδιαίτερα όσον αφορά τα αγόρια και τις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις. Αντίθετα, η αλλαγή του περιεχομένου σε εκπαιδευτικό προσφέρει μεγάλα πλεονεκτήματα που μετριάζουν άλλες αρνητικές επιδράσεις στο παιδί. Ας μην ξεχνάμε: ο εγκέφαλος των παιδιών είναι «σφουγγαράκι» και «ρουφά» τα πάντα. Με ότι τον τροφοδοτήσουμε, αυτούς τους καρπούς θα λάβουμε.