Οθόνες και παιδικός εγκέφαλος

Χρήση οθονών από τους γονείς

Όλα ξεκινούν από τη ρίζα. Και η ρίζα του οικογενειακού δέντρου είναι οι γονείς. Η υπερβολική χρήση από τους γονείς των ψηφιακών μέσων οδηγεί σε μειωμένες και δυσλειτουργικές σχέσεις με τα παιδιά, σε περισσότερες εντάσεις και λιγότερη λεκτική και μη-λεκτική επικοινωνία,  σε λιγότερο χρόνο παιχνιδιού και τέλος σε ένα κακό πρότυπο που εν τέλει θα υιοθετήσει το παιδί.