Οθόνες και παιδικός εγκέφαλος

Συστάσεις για τους γονείς σύμφωνα με τους ειδικούς

  • Τα παιδιά κάτω των 18 μηνών δε θα πρέπει να εκτίθενται σε ψηφιακά μέσα.
  • Σε προνήπια 18-24 μηνών επιτρέπεται μόνο η περιορισμένη χρήση αυστηρά επιλεγμένων προγραμμάτων, πάντα με την διαδραστική παρουσία του γονέα. Το παιδί δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να παρακολουθεί μόνο του κάποιο πρόγραμμα ή να επιλέγει τί θα δει.
  • Παιδιά 2 έως 5 ετών θα πρέπει να περιορίσουν το χρόνο οθονών σε 1 ώρα μόνο την ημέρα, ώστε να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να ασχοληθούν με δραστηριότητες που ευνοούν τη σωματική, διανοητική και συναισθηματική τους υγεία. Οι οθόνες δεν πρέπει να περιορίζουν τον ύπνο, την άσκηση, το παιχνίδι, το διάβασμα και την κοινωνική συναναστροφή. Συστήνεται η χρήση των οθονών από κοινού με τους γονείς, ώστε να υπάρχει εκπαίδευση διαδραστική και οριοθέτηση του περιεχομένου. Το παιδί πρέπει να καταλαβαίνει τί βλέπει και πως αυτό σχετίζεται με τον κόσμο γύρω του.
  • Αποφυγή προγραμμάτων με γρήγορη ροή, εφαρμογών με πολύ πλούσιο περιεχόμενο που διασπά εύκολα την προσοχή και περιεχομένου βίας.
  • Έλεγχος του περιεχομένου που το παιδί βλέπει ή «κατεβάζει». Χρήση προγραμμάτων που αποτρέπουν την έκθεση του παιδιού σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Ρωτήστε το παιδί σας τι γνώμη έχει για αυτό το οποίο βλέπει.
  • Κλείσιμο τηλεόρασης και άλλων οθονών όταν δεν χρησιμοποιούνται.
  • Συστήνεται η θέσπιση χώρων και χρόνου, στα οποία δεν επιτρέπονται οι ψηφιακές συσκευές, όπως το τραπέζι και η χρήση τουλάχιστον 1 ώρα πριν τον ύπνο.
  • Προσπάθεια των γονέων να αυξηθεί ο χρόνος που το παιδί απασχολείται σε μη-ψηφιακές δραστηριότητες, αλλά και αποφυγή από τους ίδιους τους γονείς της κατάχρησης των ψηφιακών μέσων.
  • Οι γονείς δεν θα πρέπει να αισθάνονται πίεση να εξοικειώσουν τα παιδιά πρόωρα με την τεχνολογία. Είναι δεδομένο ότι αυτό θα γίνει πολύ εύκολα και σε μεγαλύτερη ηλικία ή ακόμα και στο σχολείο.
  • Αποφυγή χρήσης των οθονών ως μέσο για να ηρεμήσουν τα παιδιά. Αν και αυτό μπορεί ενίοτε να αποβεί χρήσιμο (πχ ιατρική επέμβαση, πτήση με αεροπλάνο), η γενικευμένη χρήση για αυτό το σκοπό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα όσον αφορά τη θέσπιση ορίων και την ικανότητα του παιδιού να ελέγχει το συναίσθημα και τις παρορμήσεις του.

[αναφορά: Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής]